Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK Bihać


Main info
FULL NAME
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Bihać
ADDRESS
Bosanska 6, 77000 Bihać
Responsible person
Dragan Polimanac
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Events
Persons
Activity description
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Bihać obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koje se odnose na:

* osiguravanje uvjeta za razvoj i unapređivanje poljoprivrede;
* zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta;
* uzgoj, zaštitu i unapređivanje šuma;
* pošumljavanje degradiranih šuma, krša i goleti;
* šumske komunikacije i eksploataciju šuma;
* organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja;
* proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu;
* uređivanje režima voda, zaštitu voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda;
* zaštitu od erozije, bujica i elementarnih nepogoda;
* vodoopskrbu stanovništva i industrijsku vodu;
* hidromeliorizacije;
* korištenje voda u energetske i rekreativne svrhe;
* planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe, zaštite voda na području Kantona;
* organizaciju, unapređivanje, izradu i praćenje istraživačkih projekata u oblasti vodoprivrede;
* ulaganje stranih osoba u domaća poduzeća u ovim oblastima, u skladu s propisima Federacije i Kantona;
* inspekcijski nadzor u oblastima iz svoje nadležnosti;
* pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
* vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti u skladu sa zakonom.

News