Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS


Main info
FULL NAME
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
ADDRESS
Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo
Responsible person
Čedomir Lukić
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Activity description
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti.

U sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša je Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova.