Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres


Main info
FULL NAME
Hercegbosanske šume d.o.o. šumsko gospodarsko društvo Kupres
ADDRESS
Splitska bb, 80320 Kupres
Responsible person
Milan Raštegorac, Direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Events
Activity description
Poduzeće je osnovano 1998. godine sa sjedištem u Kupresu, BiH, netom iza ratnih zbivanja. Danas je to poduzeće od 500 zaposlenih, 8 organizacijskih jedinica, šumarija i rasadnika, sa godišnjim prihodom 18 mil. eura.

Poduzeće se bavi gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem, uzgojem hortikulturnog i sadnog materijala, lovstvom, ribolovom i rekreativnim turizmom. Virtualno organizacijski povezano, u poduzeću je indirektno vezano do tisuću zaposlenih uključenih u outsourcing mrežu, koju čine kompanije u oblasti drvne industrije. Poduzeće danas u oblasti šumarstva predstavlja lidera u okruženju i regiji, tako da smo ponosni što je to prepoznao i Trade Leaders Club.

Osnovna djelatnost ŠGD-a je gospodarenje šumama i šumskim zemljištem, pri tome mislimo na: pošumljavanje, uzgoj i zaštitu šuma, iskorištavanju šuma i ostalih drvnih sortimenata, te uzgoj i zaštita divljači. Pored gospodarske, na općekorisne funkcije otpada oko 90% ukupne vrijednosti šumskog resursa, što se ogleda u stabilizaciji biosfere, sprečavanju erozije zemljišta, reguliranje vodenog režima i kisika te održavanje čovjekove okoline.

Pravilnim gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem jedino je moguće održati nenarušavanje biljnog i životinjskog svijeta te tako i čovjekove okoline. Zato gospodarsko društvo ŠGD-o u svom poslovanju pokazuje veliku aktivnost u pogledu pošumljavanja goleti, uređivanju šuma, čuvanju šuma, te uzgoj i zaštitu divljači.