Ministarstvo komunikacija i prometa BIH


Main info
FULL NAME
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA Bosne i Hercegovine
ADDRESS
Trg BiH 1, 71000 Sarajevo
Responsible person
Ismir Jusko od aprila 2016.
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Events
Persons
Video
Activity description
Nadležnosti:
· politiku i regulisanje zajedničkih i međunarodnih komunikacionih uređaja, međunarodni i međuentitetski promet i infrastrukturu;

· pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija i prometa;

· odnose sa međunarodnim organizacijama iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija i prometa;

· pripremu i izradu strateških i planskih dokumenata iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija, prometa, infrastrukture i informacionih tehnologija;

· poslovi kontrole neometanog transporta u međunarodnom transportu; civilno vazduhoplovstvo i nadzor vazdušnog prometa.

U sastavu ovog ministarstva je upravna organizacija Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, čija su prava i dužnosti utvrđena posebnim zakonom.

News