Agencija za zaštitu životne sredine Beograd


Main info
FULL NAME
Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja - Agencija za zaštitu životne sredine Beograd
ADDRESS
Ruže Jovanović 27a, 11160 Beograd
Responsible person
Branko Karadžić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Events
Philanthropy
Video
Activity description
Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ u sastavu ministarstva, sa svojstvom pravnog lica, obavlja stručne poslove koji se odnose na:

Razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine, katastar zagađivača i dr.);

Prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine;

Razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu;

Vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine;

Saradnju sa evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

News