SLOBOMIR a.d. Kompanija Bijeljina


Small company
Main info
FULL NAME
SLOBOMIR a.d. Kompanija Bijeljina
ADDRESS
Pavlovića put 74, 76300 Bijeljina
Responsible person
Slobodan Pavlović, Miroslava Pavlović
Drago Savić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Finance
Activity description
Kompanija Slobomir, osnovana je sa ciljem da razvija i sprovodi programe iskorišćavanja prirodnih resursa: plodnog zemljišta za proizvodnju zdrave hrane, geotermalne energije, vode za piće, hidroenergetskog potencijala, zatim, stvaranje uslova za transfer novih tehnologija i kapitala preko Slobodne zone Slobomir i uslova za obrazovanje kadrova po najvišim svjetskim standardima na Slobomir P Univerzitetu.

News