Montenegroberza a.d. Podgorica


Main info
FULL NAME
Montenegroberza a.d. Podgorica
ADDRESS
Cetinjski put bb
PC Kruševac, 81000 Podgorica
Responsible person
dr Maja Baćović

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Events
Persons
Activity description
Montenegroberza je organizovana po principu firmi članica, koje trguju u svoje ime i za svoj račun (dileri) i u ime i za račun svojih klijenata (brokeri).

Član Montenegroberze može biti svako pravno lice koje je registrovano kao berzanski posrednik po Zakonu o hartijama od vrijednosti i koje ispunjava uslove propisane Statutom Berze.

Pored toga, članovi Berze mogu biti banke i osiguravajuća društva kada dobiju saglasnost Komisije za HOV za obavljanje berzanske trgovine.