SIDA Stockholm


Main info
FULL NAME
SIDA - The Swedish International Development Cooperation Agency - Švedska međunarodna agencija za razvojnu saradnju Stockholm
ADDRESS
Valhallavägen 199

, 105 25 Stockholm

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Persons
Activity description
Međunarodna agencija za razvojnu saradnju. Kako bi sprovodila svoju aktivnost Sida surađuje sa švedskim vladinim agencijama, organizacijama i udrugama i međunarodnim tijelima kao što su UN, EU i Svjetska banka.

Sida ima tri glavna stupa:

• politika, koja je odgovorna za globalni dijalog i postizanje konsenzusa, razvoja znanja i savjeta, osiguranje kvalitete i sposobnosti;
• Operacija, koja je odgovorna za provedbu razvojne saradnje;
• Uprava, koja je odgovorna za upravljanje i planiranje funkcije kao i servis za ostatak tijela.