Grad Beograd, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove


Main info
FULL NAME
GRAD BEOGRAD-GRADSKA UPRAVA-Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda
ADDRESS
27. marta 43-45, 11000 Beograd
Responsible person
Ljiljana Novaković, sekretar od 12.2013

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Events
Persons
Galleries
Activity description
Priprema, donošenje, evidentiranje i čuvanje planskih dokumenata i urbanističkih planova;
- izdavanje potvrde o usklađenosti urbanističkog projekta sa urbanističkim planom;
- izdavanje izvoda iz urbanističkog plana i akta o urbanističkim uslovima;
- pripremu planova za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama kao i utvrđivanje tipa, veličine i izgleda tih objekata i objekata urbanog dizajna;
- uvođenje informacione i komunikacione tehnologije u delokrug rada Sekretarijata i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

News