Sekretarijat za saobraćaj Beograd


Main info
FULL NAME
GRAD BEOGRAD-GRADSKA UPRAVA - Sekretarijat za saobraćaj Beograd
ADDRESS
27. marta 43-45, 11000 Beograd
Responsible person
Dušan Rafailović, sekretar od 12.2013
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Persons
Galleries
Activity description
Sekretarijat za saobraćaj vrši poslove koji se odnose na:
- režim i tehničko regulisanje saobraćaja;
- organizaciju saobraćaja;
- održavanje i korišćenje javnih prostora za parkiranje;
- rehabilitaciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanje lokalnim i nekategorisanim puteva, kao i ulicama u naselju i drugim javnim objektima od značaja za Grad;
- javni gradski i prigradski prevoz u linijskom saobraćaju;
- nadzor nad obavljanjem javnog gradskog, prigradskog i vanlinijskog prevoza na teritoriji Grada i nadzor nad radom javnih komunalnih preduzeća za gradski pravoz, puteve i ulice i javna parkirališta;
- poslove koji se odnose na javne nabavke u ovoj oblasti i druge poslove u ovoj oblasti u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.