Opština Ćićevac


Main info
FULL NAME
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ĆIĆEVAC
ADDRESS
Karađorđeva 106, 37210 Ćićevac
Responsible person
Zlatan Krkić-predsednik opštine ( 0d 2003.)

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Activity description
Lokalna samouprava je usmerena na unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja opštine Ćićevac i podizanje životnog standarda građana.
U okviru opštinske uprave, formirane su Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj i Kancelarija za razvoj MSP.
Osnovne funkcije kancelarije su pružanje podrške postojećem biznis sektoru, stvaranje povoljne poslovne klime i privlačenje investicija.
Akcenat se stavlja na podsticaj preduzetništva kroz instaliranje savremenih sredstava i tehnika za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja.
Uspostavljena je dobra komunikacija i saradnja između lokalne samouprave, sa jedne, i privatnog sektora, sa druge strane.

News