Federalno ministarstvo finansija/financija Sarajevo


Main info
FULL NAME
Federalno ministarstvo finansija/financija Sarajevo
ADDRESS
Mehmeda Spahe 5, 71000 Sarajevo
Responsible person
Jelka Miličević, ministrica april 2015
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Suppliers
Events
Finance
Persons
Activity description
Ministarstvo finansija Federacije BiH obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje slijedećih nadležnosti Federacije u oblasti finansija :

porezni sistem i porezna politika
praćenje ostvarivanja politike i mjera u oblasti deviznog sistema
kreditni i bankarski sistem
sistem finansijskog poslovanja
obračunski sistem
sistem osiguranja imovine i lica
sistem taksa, doprinosa i drugih dažbina i igara na sreću
sistem finansiranja javne potrošnje
izrada, izvršenje i nadzor nad izvršenjem budžeta Federacije BiH
budžetska inspekcija
trezorsko poslovanje
upravljanje novčanim tokovima
dnevno praćenje novčanih sredstava
koncentracija finansijskih sredstava radi osiguranja finansijskog tržišta
javni dug i njegovo servisiranje
kontrola ostvarivanja budžeta Federacije BiH
drugi poslovi utvrđeni zakonom
U sastavu Ministarstva finansija Federacije BiH su:

Porezna uprava Federacije BiH
Finansijska policija Federacije BiH

News