Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita Beograd


Main info
FULL NAME
NACIONALNA KORPORACIJA ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA BEOGRAD
ADDRESS
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd (grad)
Responsible person
Maja Kosovčević
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Events
Finance
Persons
Activity description
Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) je relativno nova institucija na tržištu stambenih kredita, osnovana Zakonom u maju 2004. godine, a počela je sa radom u oktobru iste godine.

Za kratko vreme koliko postoji, Korporacija je uspela svojim delovanjem da značajno poboljša uslove koji vladaju na tržištu stambenih kredita i time omogući da se poveća broj onih koji na ovaj način mogu da reše svoje stambeno pitanje.

Princip rada

Korporacija osigurava kredite koje banke ili druge finansijske organizacije odobravaju fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina, a koji su obezbeđeni hipotekom.

Kada poslovna banka potpiše ugovor o osiguranju potraživanja sa Korporacijom, svaki pojedinačni kredit koji zadovoljava uslove postavljene od strane Korporacije banka nudi na osiguranje. Ukoliko Korporacija donese odluku da prihvata da osigura određeni kredit, ona preuzima deo rizika nenaplativosti tog kredita, što u praksi znači da 75% neto gubitka banke po osnovu nenaplaćenog kredita snosi Korporacija.

Preuzimanjem dela rizika, Korporacija snižava ukupan rizik banke, što utiče na smanjenje kamatne stope koju banka naplaćuje svom klijentu. Najviša kamatna stopa koju banka može da naplati za kredit koji je osiguran kod Korporacije iznosi 8.95% na godišnjem nivou za model kredita sa učešćem, odnosno 7.45% na godišnjem nivou za model kredita sa depozitom.

News