JP PEU Resavica


Large company
Main info
FULL NAME
JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA
ADDRESS
Petra Žalca 2, 35237 Resavica Despotovac
Responsible person
Marko Vuković
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Finance
Activity description
JPPEU Resavica je jedinstveno preduzeće na teritoriji Republike Srbije za proizvodnju uglja podzemnom eksploatacijom.

Formirano je 1992. godine objedinjavanjem devet runika uglja sa podzemnom eksploatacijom. (Vrška Čuka, Ibarski rudnici, Rembas, Bogovina, Soko, Jasenovac, Aleksinac, Lubnica, Štavalj).

Od svog nastanka JP PEU svake godine proizvede više od pola miliona tona veoma kvalitetnog uglja.

News