Ljubljana digital media lab - LJUDMILA


Main info
FULL NAME
Ljubljana digital media lab - LJUDMILA
ADDRESS
Rimska 8
, 1000 Ljubljana

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Persons
Activity description
Ljubljana Digital Media Lab osnovana je 1995. godine, od strane grupe novomedijskih umetnika i aktivista, koji žive i rade u Ljubljani, i imaju bogato iskustvo u povezivanju tehnologije novih medija i umjetničkih projekata, kao i u ohrabrivanju šire, i kreativnije upotrebe novih tehnologija. Kao naslijednik završenog OSI-Slovenija Internet programa, Ljudmila je sada dobro opremljena digitalna medijska laboratorija, koja se fokusira na digitalnu produkciju, obrazovanje, istraživanje i razvoj "open software" standarda, objezbeđivanje i širenje znanja, pristupa opreme i Internetu, izrada web stranica, kao i na obezbjeđivanju usluga elektronskog objavljivanja i ostalih mrežnih servisa nevladinom i neprofitnom sektoru, umjetničkim kolektivima i pojedincima aktivnim u ovim organizacijama.