Zavod za urbanizam Vranje


Micro company
Main info
FULL NAME
JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA URBANIZAM VRANJE
ADDRESS
Lole Ribara 1, 17500 Vranje
Responsible person
Tatjana Cvetković, v.d. direktora
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Finance
Activity description
Javno preduzeće Zavod za urbanizam Vranje je osnovano za potrebe izrade prostornih i urbanističkih planova kao i za vršenje nadzora i tehničkih prijema.

Organizaciono, preduzeće je sastavljeno od tri sektora.

Posluje tako, da svoju delatnost radi čijeg obavljanja je osnovano, vrši na profesionalan način uz efikasan i pedantan rad, sa praćenjem savremenih trendova, a pri tome obezbeđuje stabilnost u poslovanju, uredno i kvalitetno pružanje usluga kako Osnivaču tako i fizičkim i pravnim licima.

News