REGIONALNA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA SOMBOR


Main info
FULL NAME
REGIONALNA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA SOMBOR SOMBOR
ADDRESS
TRG CARA LAZARA 1, 25000 Sombor
Responsible person
SAŠA BOŠNJAK

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Activity description
Regionalna agencija obavlja delatnost u oblasti edukacije i konsaltinga, a u skladu sa Odlukom o osnivanju posebno:
• priprema i pruža informacije i stručnu pomoć za razvoj i rad postojećih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i osnivanje novih malih i srednjih preduzeća i radnji preduzetnika
• inicira mere za stvaranje uslova za podsticanje osnivanja novih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za područje područje Zapadno-Bačkog okruga
• pruža stručnu pomoć u realizaciji domaćih i stranih ulaganja u mala i srednja preduzeća
• obavlja edukaciju i konsalting poslove za potrebe razvoja postojećih i potencijalnih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
• pruža stručnu pomoć potrebnu za unapredjenje rada i razvoja inovatorstva i pronalazaštva i njihovu primenu u malim i srednjim preduzećima
• prikuplja i analizira podatke od značaja za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i
• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom

News