LIRA KIKINDA


Small company
Main info
FULL NAME
D.O.O. ZAŠTITNA RADIONICA ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA LIRA KIKINDA
ADDRESS
Miloševački put 34, 23300 Kikinda
Responsible person
Aljoša Kovač
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Activity description
me LIRA je skraćenica od Livnički Invalidi Rada jer su pri osnivanju sve zaposlene osobe sa invaliditetom bili invalidi rada

2003. godine "LIRA" se izdvaja kao posebno pravno lice (DOO) a u postupku privatizacije biva privatizovana gde AD Livnica "Kikinda" postaje 100% vlasnik "LIRE" a zajedno sa AD Livnica "Kikinda", "LIRA" postaje jedno od preduzeća koje posluje u okviru kompanije CIMOS iz Kopra, Slovenija.