Finansijsko informatička agencija


Main info
FULL NAME
Finansijsko informatička agencija
ADDRESS
Ložionička 3, 71000 Novo Sarajevo
Responsible person
Esad Mahmutović, Direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Suppliers
Finance
Activity description
Djelokrug poslova FIA-e vrlo je širok. U središtu se nalazi uspostavljanje i upravljanje bazom podataka registra finansijskih izvještaja, ali pored toga, FIA organizira obradu i kontrolu finansijskih izvještaja, vodi registar računa pravnih subjekata i pregled njihovih dugovanja, radi ocjenu poslovnog boniteta, te kreira izvještaje i statističke preglede. Pored usluga za poslovni sektor, FIA obrađuje podatke iz različitih izvora, osiguravajući njihovo povezivanje i višenamjensku upotrebu, za analitičke potrebe u ministarstvima i vladinim službama.

News