MEDICI COM s.d. Banja Luka


Main info
FULL NAME
MEDICI COM s.d. Banja Luka / Medici.com
ADDRESS
Nikole Pašića 26, 78000 Banja Luka
Responsible person
Vera Pušac, direktorica

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
MEDICI.COM je povezivanje na stručnoj i naučnoj osnovi korisnika i davaoca usluga iz oblasti medicine, tako što će svojim čitaocima, potencijalnim korisnicima zdravstvenih usluga omogućiti pravovremenu, svježu i stručnu informaciju iz svih oblasti zdravstvenog sistema.

Cilj je: da na jedinstven, specifičan i savremen način, stručno edukativnim tekstovima, prikazima, oglasima i komunikacijama sa svjetskim stručnjacima iz raznih oblasti medicine unaprijedi i sačuva naše zdravlje, a da oboljelim pokaže pravu adresu i usmjerimo ih na put ozdravljenja.