PORTA NATURAE d.o.o. Srebrenik


Main info
FULL NAME
PORTA NATURAE d.o.o. Srebrenik
ADDRESS
Maršala Tita bb, 75350 Srebrenik
Responsible person
Mustafa Šabić, direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Activity description
Porta Naturae je osnovana 2010. godine u Srebreniku (BiH). Ideja o osnivanju ove firme je nastala iz dugogodišnjeg angažmana njenih osnivača na polju izučavanja ljekovitih dejstava prirodnih produkata, prije svega čurekotovog ulja.


ISTORIJAT FIRME

2009
Ispitivanje naučnih baza podataka po pitanju prirodne i tradicionalne medicine (rezultat istraživanja: najširi spektar farmokološki aktivnih supstanci je utvrđen u sjemenu crnog kima)

Ispitivanje tržišine vrijednosti: dostupnost sirovine ispitanog kvaliteta, najefikasniji i najkvalitetniji proces prerade sjemena čurekota, zastupljenost produkata na bazi crnog kima na tržištu i njihova cijena

2010

Osnivanje firme Porta Naturae D.O.O. u BiH (prvi produkt: „Nigellus“ – visoko-kvalitetno, hladno cijeđeno čurekotovo ulje)

2011
Osnivanje trgovačke kompanije Porta Naturae E.u. u Austriji.


Ciljevi preduzeća

Permanentno unaprjeđivanje razvoja novih produkata i poboljšanje kvaliteta postojećih produkata
Konkurentnost na tržištu
Ponuda prvoklasnih usluga i kvaliteta proizvoda te stručnog savjetovanja po pitanju primjene proizvoda
Eficijentna, pravovremena nabavka sirovina i isporuka produkata
Maksimalna produktivnost uposlenih
Maksimalna investicija i angažman u pogledu razvoja novih proizvoda i marketinga na atraktivnim tržištima


News