Fond za razvoj istočnog dijela RS a.d. Lukavica


Small company
Main info
FULL NAME
Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske a.d. Lukavica
ADDRESS
Karađorđeva 13, 71243 Lukavica - Istočno Novo Sarajevo
Responsible person
Dražen Vrhovac
Branislav Subotić, direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Finance
Activity description
Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske
Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske a.d. Lukavica osnovala je Vlada Republike Srpske u skladu sa Zakonom o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br.: 52/07). Cilj osnivanja Fonda je podrška razvojnim projektima u istočnom dijelu Republike Srpske, a u vezi sa:


•povećanjem zaposlenosti i podrškom funkcionisanju tržišta rada,
•podsticanjem proizvodnje i izvoza, turizma, osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva,
•međunarodnom promocijom investicionih mogućnosti istočnog dijela Republike Srpske,
•poboljšanjem postojećih i izgradnjom novih infrastrukturnih objekata,
•zaštitom životne sredine,
•ruralnim razvojem,
•podsticanjem školovanja deficitarnih kadrova, specijalizacija i drugih oblika edukovanja, prekvalifikacija i dr.

Iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala, Republika Srpska obezbjeđuje bespovratna sredstva za obavljanje poslova Fonda u iznosu od 200 miliona KM. Osim toga, dodatna sredstva za podršku navedenim projektima biće obezbjeđena iz budžeta Republike Srpske i budžeta opština, kredita domaćih i međunarodnih organizacija i institucija i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva Fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske koristiće se prema programu koji donosi Vlada, a na prijedlog Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja upravlja sredstvima ovog Fonda.

Fond ima status pravnog lica i upisuje se u sudski registar kao akcionarsko društvo sa sjedištem u Lukavici.

News