Jadran - Naftagas d.o.o. Banja Luka


Small company
Main info
FULL NAME
Društva sa ograničenom odgovornošću Jadran - Naftagas Banja Luka
ADDRESS
Ivana Franje Jukića br. 7, 78000 Banja Luka
Responsible person
Ramil Mingazov
Predrag Radanović, direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Finance
Activity description
U skladu sa Memorandumom o saradnji između društva NIS a.d. Novi Sad i društva „Neftegazovaja Inovacionnaja Korporacija“, sa sedištem u Moskvi, Ruska Federacija (OAO „NeftegazInKor“), osnovano je 23.12.2010. godine društvo sa ograničenom odgovornošću za istraživanje i proizvodnju nafte u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina.
Osnovna delatnost kojom će se društvo baviti jeste istraživanje i proizvodnja nafte i gasa, dok su ostale srodne delatnosti za koje je društvo registovano: vađenje sirove nafte, vađenje prirodnog gasa, uslužne delatnosti u vađenju nafte i gasa, osim istraživačkih radova, ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem.

News