SAFE INVESTd.o.o. Banja Luka


Main info
FULL NAME
SAFE INVESTd.o.o. Banja Luka
ADDRESS
JOVANA DUČIĆA BR. 41, 51 000 Banja Luka
Responsible person
Fuada Zuko, generalni direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Policom životnog osiguranja do doživotne penzije.

Safe Invest BH, Sarajevo, i Safe Invest, Banja Luka, su dio Safe Invest Holding AG koji ima svoje kćerka firme u 11 zemalja.
Safe Invest Holding AG je 1993 godine osnovan od strane Andreasa Königsberger-a, Martina Herzel-a i njihovih partnera. Sa više od 10.000 saradnika, kako uposlenika, tako i slobodnih saradnika, ova firma je jedna od najvećih u zastupanju u osiguranju kao i u području finansijskih usluga u centralnoj i istočnoj Europi.