PU Centar za obrazovanje Gračanica


Main info
FULL NAME
Centar za obrazovanje odraslih Gračanica
ADDRESS
Patriotske lige bb
, 75320 Gračanica
Responsible person
Elvedin Mejremić, direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Activity description
Srednja tehnička i stručna škola „Centar za obrazovanje odraslih“ Gračanica ima zadatak da odraslima omogući cjeloživotno i učenje kroz adekvatne programe usmjerene, prije svega, na praksi i svakodnevnim potrebama, da aktivno učestvuje u rješavanju problema nezaposlenosti i rješavanju zahtjeva i potreba privrednih organizacija i građana.

Centar za obrazovanje odraslih“ provodi provodi obrazovanje odraslih u skladu sa postojećim nastavnim planovima i programima i to za:
1. PREKVALIFIKACIJE
2. USAVRŠAVANJE
3. DOŠKOLOVAVANJE
4. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
5. ŠKOLE STRANIH JEZIKA
6. INFORMATIČKE ŠKOLE
Navedeni programi se izvode na osnovu dobijenesaglasnosti od Ministarstva za obrazovanje, nauku , kultru i sport.

News