Udruženje GEA Banja Luka


Main info
FULL NAME
Udruženje Centar za istraživanja i studije - GEA Banja Luka
ADDRESS
Aleja Svetog Save 33, 78000 Banja Luka
Responsible person
Vladislav Jakovljević – predsjednik

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Events
Activity description
Centar za istraživanja i studije - GEA je nevladina i neprofitna organizacija koja inicira i podržava reforme domaćih politika od značaja za održivi razvoj.

Glavna područja djelovanja su:

•ekonomski razvoj kroz efikasnije korišćenje resursa, stvaranje radnih mjesta i zapošljavanje,
•edukacija i jačanje ljudskog kapitala,
•borba protiv siromaštva i zaštita ljudskih prava
•očuvanje životne sredine
Aktivnosti koje trenutno provodimo fokusirane su na podršku reformama iz oblasti zapošljavanja, jačanju kapaciteta domaćih institucija sa tržišta rada kao i vještina ranjivih grupa. U ovoj oblasti smo implementirali više značajnih projekata i ostvarili dobru saradnju sa domaćim institucijama i drugim akterima.

Vizija
Doprinijeti održivom razvoju kroz podršku reformama javnih politika i razvoju domaćeg znanja.

Misija
Promovisati istraživanja i informisane rasprave o javnim politikama od značaja za održivi razvoj, podržati rast ljudskog kapitala te razvoj i primjenu nauke.

Zašto Gea?
Stare kulture i njihova vjerovanja bila su zasnovana na mitovima i legendama, bogovima i junacima sa božanskim karakteristikama. Ti mitovi i legende, koji bude veliko zanimanje jer otkrivaju kulture ondašnjeg doba, izražavaju se putem priča sa simboličnim sadržajem. Prema grčkoj mitologiji iz Haosa je potekla Gea (Zemlja).