SFERA d.o.o. Mostar


Main info
FULL NAME
SFERA d.o.o. Mostar
ADDRESS
Stari Pazar 3, 88000 Mostar
Responsible person
Naida Memić, Direktorica

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Events
Activity description
Usluga koje nudi marketing agnecija Sfera d.o.o.:

• pronalaženje najadekvatnije strategije u cilju što bolje promocije i oglašavanja naših klijenata

• idejna rješenja i grafički dizajn i priprema prezentacija i reklama za štampu/tisak
• oglašavanje (štampani/tiskani mediji kroz naše magazine, posebne priloge i sl., te oglašavanje u ostalim medijima)
• internet oglašavanje
• izrada Web stranica i portala
• izrada letaka, kataloga, brošura, plakata i drugog promotivnog materijala

• distribucija promotivnog materijala
• multimedijalne prezentacije na CD i DVD medijima
• izrada logotipova firmi

Firma izdaje tri mjesečna časopisa:
-M-Kvadrat (stručni časopis o građevinarstvu),
-COSMO-shine (prvi bh. teen časopis)
-i uskoro BH ekonomist (časopis o ekonomiji).