JICA Alumni BiH


Main info
FULL NAME
Japan International Cooperation Agency Sarajevo - JICA Alumni Asocijacija Bosne i Hercegovine Sarajevo
ADDRESS
Bistrik 9, 71000 Sarajevo
Responsible person
Mr. Marko Tutnjević, Predsjednik udruženja

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Events
Philanthropy
Activity description
Japanska Agencija za međunarodnu saradnju (JICA) je institucija vlade Japana koja pruža pomoc državama u razvoju u okviru Official Development Assistance (ODA) vlade Japana. Tu pomoc, JICA pruža preko svojih 90 ureda u više od 140 država širom svijeta.
Cilj JICA aktivnosti je da kroz prenos znanja i tehnologije pomaže društveno-ekonomski razvoj država u razvoju. Neke od aktivnosti JICE su: prihvatanje polaznika JICA kurseva, slanje strucnjaka, snabdijevanje opremom, provođenje projekata tehnicke saradnje, implementacija razvojnih studija.

JICA ALUMNI u BOSNI I HERCEGOVINA je osnovana sa ciljem da promoviše i unapređuje prijateljske odnose između Japana i Bosne i Herecgovine, da održava kontakt sa JICOM i drugim institucijama u Japanu i da razvija prijateljske, strucne i društvene veze između clanova asocijacije.

JICA ALUMNI ASOCIJACIJA u Bosni i Hercegovini je Udruženje građana osnovano od strane biviših polaznika JICA kurseva.

News