Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH Sarajevo


Main info
FULL NAME
Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH Sarajevo
ADDRESS
Dubrovačka broj 6, 71000 Sarajevo
Responsible person
Petar Kovačević, direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Events
Activity description
Poslovi iz nadležnosti Agencije su:

1.nadgledanje provođenja odredbi ovog Zakona i drugih zakona o obradi ličnih podataka;

2.postupanje po podnesenim prigovorima nosioca podataka;

3.podnošenje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine godišnjeg izvještaja o zaštiti ličnih podataka;

4.praćenje uslova za zaštitu ličnih podataka davanjem prijedloga za usvajanje ili izmjenu zakona koji se odnose na obradu ličnih podataka, te davanje mišljenja o prijedlozima tih zakona i briga o ispunjavanju kriterija zaštite podataka koji proističu iz međunarodnih sporazuma obavezujućih za Bosnu i Hercegovnu.


Agencija je ovlaštena da:

1.posredstvom inspekcije, nadzire ispunjavanje obaveza propisanih ovim Zakonom;

2.vodi Glavni registar;

3.prima primjedbe i prigovore građana koje se odnose na kršenje ovog Zakona;

4.donosi provedbene propise, smjernice ili druge pravne akte, u skladu sa Zakonom;

5.nalaža blokiranje, brisanje ili uništavanje podataka, privremenu ili trajnu zabranu obrade, upozorava ili opominje kontrolora;

6.podnosi zahtjev za podnošenje prekršajnog postupka u skladu sa ovim Zakonom;

7.daje savjete i mišljenja u vezi sa zaštitom ličnih podataka;

8.sarađuje sa sličnim organima u drugim državama;

9.obavlja druge dužnosti propisane zakonom;

10.nadzire iznošenje podataka iz Bosne i Hercegovine.