NET Computer Engineering Novi Sad


Small company
Main info
FULL NAME
NET COMPUTER ENGINEERING DOO NOVI SAD
ADDRESS
Braće Ribnikar 52, 21000 Novi Sad
Responsible person
Milan Radmilović

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Activity description
proizvodnja informatičke opreme, inženjering poslovi, rešavanje kompletnih informacionih sistema i kasnije kompletna usluga oko održavanja hardvera, sistemskog i aplikativnog sofvera, obuka korisnika i proširenja komunikacionih potreba krajnjeg korisnika.

News