ATB Sever d.o.o. Subotica


Large company
Main info
FULL NAME
ATB SEVER AD SUBOTICA
ADDRESS
Magnetna polja 6, 24000 Subotica
Responsible person
Ernst Ing. Brunner, generalni direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Finance
Persons
Job openings
Activity description
ATB SEVER kao članica poslovnog sistema ATB Austrija i A-TEC INDUSTRIES AG grupe već više od 80 godina je poznata po kvalitetu i tradiciji u proizvodnji svih vrsta električnih motora i generatora. Pored razvoja električnih rotacionih mašina tokom poslednjih 40 godina razvijeni su i drugi programi sa ciljem da se u oblasti elektromotornih pogona tržištu pruži što potpunija lepeza proizvoda i usluga.
Najznačajniji programi kompanije ATB SEVER su
Industrijski električni motori i generatori niskog i visokog napona
Namenski električni motori
Cirkulacione pumpe pumpe i pumpni sistemi za vodosnabdevanje
Industrijski prenosnici - reduktori
Inženjering poslovi u termoelektranama hidroelektranama i površinskim kopovima
Remont svih vrsta elektromotora hidro i turbogeneratora.

ATB SEVER plasira svoje proizvode i usluge širom sveta za potrebe elektroprivrede rudarstva metalurgije industrije papira hemijske industrije vodosnabdevanja centralnog grejanja prehrambene industrije industrije duvana poljoprivrede kao i za potrebe saobraćaja i telekomunikacija.