Erste Bank a.d. Novi Sad


Large company
Main info
FULL NAME
Erste Bank akcionarsko društvo Novi Sad
ADDRESS
Bulevar oslobođenja 5, 21101 Novi Sad
Responsible person
Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Events
Finance
Persons
Philanthropy
Galleries
Video
Activity description
Erste Bank a.d. Novi Sad je najstarija finansijska institucija u zemlji, osnovana 1864. godine kao prva štedionica (Novosadska štedionica). Mrežu Erste Banke u Srbiji danas čini 88 poslovnica za rad sa stanovništvom, kao i 4 komercijalna centra.

Tokom 2005. godine Novosadska banka je postala član Erste Grupe, koja je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. Od 1997. godine, Erste Grupa se razvija kao jedna od najvećih kompanija za pružanje finansijskih usluga u istočnom delu Evropske unije, sa oko 46.000 zaposlenih, koja opslužuje približno 16,1 miliona klijenata u 2.228 filijala u 7 zemalja (Austriji, Češkoj Republici, Slovačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Srbiji).

News