NS SEME Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad


Large company
Main info
FULL NAME
NAUČNI INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD - NS SEME
ADDRESS
Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Responsible person
Jegor Miladinović od aprila 2013.
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Events
Finance
Persons
Activity description
Naučna istraživanja (fundamentalna i primenjena) su u službi oplemenjivanja i postizanja optimalne tehnologije gajenja, odnosno dobijanja maksimalnih prinosa na način da se ne naruši kvaliteta prirodnih resursa.
Proizvodnja i prodaja osnovnih kategorija semena sopstvenih selekcija
Proizvodnja i prodaja semena sopstvenih selekcija se planira na nivou Instituta, a shodno potrebama po zavodima. O kvalitetu i brižljivom planiranju proizvodnje vode računa odgovorni stručni i naučni radnici Instituta.
Proizvodnja komercijalnog semena sopstvenih selekcija
Kao osnova za planiranje proizvodnje se koristi podatak sa tržišta, brine se o potrebama i očekivanjima domaćeg i inostranog tržišta. Planiranje potreba za komercijalnim semenom je definisan proces tesno vezan za planiranje baznog semena, jer je ono polazna osnova prilikom planiranja.
Prenošenje dostignuća iz nauke u praksu je proces isto toliko važan koliko i sam naučni rad, jer ukoliko nema praktičnih rezultata, odnosno primene naučnih dostignuća u praksi, naučni rad gubi smisao.
Pružanje konsultantskih usluga u vezi proizvodnje semena ratarskih i povrtarskih kultura – da bi seme pružilo očekivani rod, neophodno je preduzeti odgovarajuće agrotehničke mere. Svrha konsultantskih usluga se svodi, uglavnom na konsultacije ove vrste.
Pružanje laboratorijskih usluga iz oblasti ispitivanja kvaliteta zemljišta, vode, biljnog materijala, đubriva i sredstava za zaštitu bilja.