ATM BG d.o.o. Beograd


Small company
Main info
FULL NAME
ATM BG DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA AUTOMATIZACIJU, ENERGETIKU I TEHNIKU MERENJA, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
ADDRESS
Bulevar Mihajla Pupina 127, 11070 Beograd
Responsible person / Owner
Milan Petrović

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Finance
Activity description
ATM-BG Beograd je specijalizovano inžinjering preduzeće za
PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE, MONTAŽU, ISPITIVANJE, PUŠTANJE U RAD I SERVISIRANJE opreme za merenje,regulaciju i automatizaciju tehnoloških procesa u industrijskim postrojenjima a posebno u području TERMOENERGETIKE, OBOJENE I CRNE METALURGIJE, PETROHEMIJE, INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, PREHRAMBENE I FARMACEUTSKE INDUSTRIJE

Oprema za merenje temperature:
- otporni termometri
- termoelementi
- pribor
- pretvarači otpora i temperature
- pretvarači napona i temperature
- regulatori tempature tipa uniconti k®
- višekananolni uređaj za merenje temperature mecontik T®


Oprema za merenje i nadzor temperatura u silosima - silotermometri:
- termometrijske sonde
- sistem za nadzor SiloTerm

Analogni uređaji:
- uređaji za napajanje, galvansko odvanje, korenovanje
- pretvarači signala
- pretvarači frekvencije
- računske jedinice za korekciju protoka
- integratori jednosmerne struje
- signalizatori
- alarmni uređaji

Oprema za merenje pritiska, dif.pritiska, protoka i nivoa:
- merne prigušnice
- armatura za merenje pritiska, protoka i nivoa
- pretvarači pritiska
- pretvarači dif.pritiska
- mikroprocesorski računar protoka mecontik F®
- mikroprocesorski merač toplotne energije mecontik E®


Mikroprocesorski uređaji:
- univerzalni procesni regulator 144x72 mecontikC®
- mikroprocesorski uređaj za ručno vođenje pogona 72x72 mecontik H®
- višenamenski uređaj mecontik MEGA®
- uređaj za automatizaciju sušara za drvo Drycontik SD1000®


Sistemi za ekviziciju i nadzor podataka

Oprema za regulaciju nivoa:
- mehanički regulator nivoa VMN
- elektronski regulator nivoa ERN
- prekidač nivoa za provodne fluide
- kapacitivni davači nivoa

Pokazni i merni instrumenti:
- mikroprocesorski 96 x 48
- mikroprocesorski 72 x 72
- analogni
- digitalni
- pisači

Lokalne regulacije:
- temperature
- pritiska

Regulaciona i zaporna armatura:
- regulacioni ventili
- elektromehanički servopogoni
- regulaciono rashladni ventili

Pultovi, kabine, table,ormani