Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd


Medium company
Main info
FULL NAME
Društvo s ograničenom odgovornošću Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru Beograd
ADDRESS
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd - Savski Venac
Responsible person
Dušan Kovačević
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Finance
Activity description
JUP istraživanje i razvoj osnovala je Vlada Republike Srbije u julu 2010. godine, kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću, koje imа svojstvo prаvnog licа.

Društvo je osnovаno na određeno vreme, do završetka sprovođenja Projekta Istrаživаnje i rаzvoj u jаvnom sektoru, kao ključni partner za razvoj naučne infrastrukture.

Vlada Republike Srbije 30.decembra 2016. godine donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru, na osnovu koje je Društvu omogućeno da upravlja i drugim projektima, koji mu se poveravaju međunarodnim ugovorom, zakonom, aktom osnivača ili ugovorom zaključenim sa korisnicima javnih sredstava, finansiranje projekata, rokovi za realizaciju, način izveštavanja, javne nabavke koje je potrebno sprovesti i način njihove realizacije.

Društvo posluje pod novim poslovnim imenom - Društvo s ograničenom odgovornošću "Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru" Beograd ili skraćeno "Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru" d.o.o. Beograd.

Izmena osnivačkog akta Društvu pruža mogućnost rada na projektima iz različitih oblasti.

Društvo sada obavlja svoju delatnost na neodređeno vreme, dok se opis delatnosti Društva proširuje i to na: poslove pružanja usluga konsaltinga, menadžmenta i stučnog nadzora.

Društvo obavlja i poslove u vezi sa sprovođenjem nacionalnog dela Zajedničkog regionalnog programa o trajnim rešenjima za izbeglice, koji se odnose na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije, sprovođenje postupka javnih nabavki, ugovaranje, internu kontrolu, finansijsko-računovodstvene usluge, monitoring i izveštavanje i pružanje drugih specijalizovanih usluga neophodnih za realizaciju nacionalnog dela tog regionalnog programa.

Društvo može da obavlja i druge delatnosti, uključujući poslove spoljnotrgovinskog prometa i usluge u spoljnotrgovinskom prometu iz okvira svoje delatnosti, u skladu sa zakonom i Odlukom o osnivanju.


Društvo u okviru obavljanja svojih delatnosti stiče sredstvа iz prihodа ostvаrenih obavljanjem delatnosti, finаnsijskih kreditа, donаcijа i pomoći, budžetа Republike Srbije i drugih izvorа u sklаdu sа zаkonom.

Društvo posluje sredstvimа u držаvnoj svojini.

News