Rudnik Gornji Milanovac


Medium company
Main info
FULL NAME
AKCIONARSKO DRUŠTVO RUDNIK I FLOTACIJA RUDNIK Gornji Milanovac
ADDRESS
Miše Mihajlovića br.2, 32313 Rudnik
Responsible person
Aco Ilić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Finance
Philanthropy
Activity description
U jami rudnika eksplatišu se tri rude olovo (Pb), cink (Zn), bakar (Cu) u manjoj količini srebro (Ag). Ruda se vadi iz rudnih tela koja su raspoređena u tri revira: Srednji Šturac, Gušavi Potok i ostali otkopi. Da bi se došlo do rudnog tela, prvo se moraju izraditi hodnici ili uskopi zavisno od toga gde je ruda locirana. Zatim se izrađuje tehnička dokumentacija i rudno telo stavlja u eksplataciju.
Jama je opremljena savremenom mehanizacijom kao sto su: Boomeri (bušaća kola), utovarači, jamski kamion, bušaći čekići, lokomotive, uskopne platforme i dr. Proces eksplatacije rude se vrši bušenjem, miniranjem i na kraju čišćenjem.
Za svaki revir postoji sipka u koju se oborena ruda ubacuje, iz tih sipki se sliva u jednu centralnu sipku, odakle se vagonima izvozi napolje i kamionima transportuje do flotacije gde se dalje prerađuje.
Procesom flotiranja u flotaciji dobijaju se kao finalni proizvodi tri koncentrata Pb, Zn, Cu. Odatle se dalje transportuju na ino tržište.

News