KLP doo Beograd


Micro company
Main info
FULL NAME
KLP doo Beograd
ADDRESS
lokacija logističkog centra: Šimanovci
sedište:Oslobođenja 10, 11090 Rakovica
Responsible person
Ognjen Kisin
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Finance
Galleries
Video
Activity description
KLP 1 je dizajniran kao višenamensko skladište najsavremenijeg standarda sa mogućnošću regalnog i podnog skladištenja robe.

Površina magacinskog prostora u prizemlju je 17 000 m2 uz 4000 m2 pratećeg kancelarijskog prostora unutar volumena objekta iznad zone utovarno-istovarnih kamionskih i kombi rampi.

Projektovano je fleksibilno rešenje koje obezbeđuje prostor deljiv na 10 modula koji se može iznajmiti većem broju budućih zakupaca.

Konstrukcija je od čeličnih stubova i čeličnih rešetkastih nosača. Svetla visina objekta je 11,5 m i može se koristiti za skladištenje do 7 paleta po visini. Raster stubova 25m x 17,25m omogućava udaljenost između paletnih regala 3,2m i 1,8m.

Prostor je dizajniran tako da je deljiv i do 10 modula od 1000 m² do 2000 m² nezavisnih skladišta. Takođe, projektovano je 38 kamionskih i kombi rampi za utovar i istovar.


News