Al Dahra Rudnap d.o.o. Irig


Small company
Main info
FULL NAME
AL DAHRA RUDNAP DOO IRIG
ADDRESS
Rivica 1, 22406 Irig
Responsible person
Tarek Taher Ibrahim Aly Bedir
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Finance
Job openings
Activity description
Kompanija Al Dahra Rudnap osnovana je u septembru 2009. godine.
U proleće 2010. godine u opštini Irig, na južnim obroncima Fruške Gore, podignut je voćnjak sa najsavremnijom tehnologijom. Zasađeno je 490.000 sadnica jabuka na površini od 130 hektara.

U cilju postizanja što kvalitetnijeg i većeg prinosa, u saradnji sa renomiranim italijanskim proizvođačem "Griba", nabavljene su sadnice i obezbeđena je sva potrebna stručna podrška. Greni smit, zlatni i crveni delišes, fudži i gala su sorte koje gajimo u našem voćnjaku, a u skladu sa Global GAP standardom i primenom najsavremenije tehnologije.

Protivgradna mreža i sistem anti-frost zaštite na plantaži čuvaju kvalitet roda u slučajevima eventualnih elementarnih nepogoda. Magacin, skladište, hangar za poljoprivrednu mehanizaciju i najsavremenija ULO hladnjača kapaciteta 8480 tona su prateći sadržaji ove savremene plantaže voća.
Čuvanje, skladištenje i sortiranje jabuke vrši se u skladu sa HACCP standardom.

Obezbeđena je i sva neophodna infrastrukturna oprema, izgrađeno i opremljeno šest bunara za potrebe najsavremenijeg sistema navodnjavanja "kap po kap", sa senzorima i meteo stanicom koji sadnicama u svakom trenutku obezbeđuje optimalnu količinu vode.

News