SRMEK Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnom izvrsnošću Srbije


Main info
FULL NAME
SRMEK Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnom izvrsnošću Srbije
ADDRESS
Bulevar kraljice Marije 19
, 34000 Kragujevac
Responsible person
Olivera pajić Ignjatović

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Activity description
UDRUŽENJE ZA MENADŽMENT KVALITETOM I POSLOVNU IZVRSNOST SRBIJE - Udruženje SRMEK je nastalo iz UDRUŽENJA MENADŽERA KVALITETA - YUMEK u avgustu mesecu 2017. godine. Unapređen je postojeći statut, redefinisani su ciljevi i izvršena je promena u organima upravljanja, a sve u cilju čvršćeg povezivanja sa EOQ (The European Organization for Quality), EFQM (European Foundation for Quality Management) i drugim važnim organizacijama i partnerima.

Udruženje SRMEK okuplja naučne i stručne radnike - menadžere kvaliteta, auditore kvaliteta, naučne i stručne ustanove, organizacije, institucije i sva ona lica i organizacije koja se direktno ili indirektno bave problemima kvaliteta i sistema upravljanja.