Kiksam-invest doo Bar-Crna Gora


Main info
FULL NAME
KIKSAM-INVEST DOO BAR-CRNA GORA
ADDRESS
Borska 4, 85000 Bar
Responsible person
Petar Živković

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Usluge kompanije podrazumevaju celokupno angažovanje-od prvog kontakta, razgledanja, saveta pa sve do zaključenja kupoprodajnog ugovora i uknjižbe novog nosioca prava u Katastar.
Administracija, urbanističko-tehnički uslovi vezani za nekretnine.
Firma se prevashodno bavi trgovinom nekretnina na celom području Crne Gore kao i organizacijom događaja.