Specijalni rezervat prirode Jerma


Main info
FULL NAME
Specijalni rezervat prirode Jerma
ADDRESS
Srpskih vladara 6, 18300 Pirot
Responsible person
Darko Đorđević

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Activity description
Specijalni rezervat prirode „Jerma“ nalazi se u jugoistočnoj Srbiji i obuhvata masive Grebena i Vlaške planine kao i veći deo sliva reke Jerme. SRP „Jerma“ se prostire na teritoriji opština Babušnica, Dimitrovgrad i Pirot, na površini od 6.994,5 ha. U režimu zaštite prvog stepena je 13,49 %, u drugom 5,6 % i u trećem 80,91 % teritorije zaštićenog područja. Specijalni rezervat prirode „Jerma” poveren je na upravljanje JP „Srbijašume”, Šumsko gazdinstvo Pirot. Rezervat čini jedinstven kompleks dolina i krečnjačkih klisura sa impozantnim liticama. Odlikuje ga izuzetna floristička i fitocenološka raznovrsnost sa prisustvom velikog broja endemičnih, retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Lepoti i atraktivnosti ovog područja doprinose izraziti geomorfološki oblici, brojni speleološki objekti, kao i interesantni i značajni hidrografski fenomeni i procesi. Karakteristični predeoni elementi, kulturno, etnološko i istorijsko nasleđe ovaj prostor čine jedinstvenim.