JKP Kruševac


Small company
Main info
FULL NAME
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KRUŠEVAC SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU KRUŠEVAC
ADDRESS
Jasički put bb, 37000 Kruševac
Responsible person
Boban Kostić
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Finance
Activity description
JKP “KRUŠEVC” čiji je osnivač Skupština opštine Kruševac obavlja širok spektar specifičnih delatnosti na području opštine Kruševac. Zakonom o javnim preduzećima, zakonom o komunalnim delatnostima, kao i opštinskim odlukama, definisane su osnovne delatnosti preduzeća:

* čišćenje i pranje javnih površina,

* zimsko održavane trotoara i trgova,

* sakupljanje, prevoz i deponovanje smeća fizičkih i pravnih lica,

* podizanje i održavanje zelenih površina u gradu,

* uredjene, održavanje i upravljane grobljima,

* sahranjivanje i prevoz umrlih lica.

Pored osnovnih, Preduzeće je razvilo niz pratećih delatnosti u cilju pružanja usluga gradjanima:

* proizvodnja i prodaja ukrasnog bilja i sadnica u rasadniku i stakleniku,

* prodaja cveća i pratećeg asortimana u tri prodajna objekta u gradu,

* uređenje dvorišta i zelenih površina sa izradom projektne dokumentacije,

* izrada betonskih okvira i izrada ostalih građevinskih radova na grobljima,
i
* zdavanje sale za parastose,

* izgradnja grobnica,

* prodaja pogrebne opreme,

* čišćenje septičkih jama,

* uklanjanje nepropisno parkiranih vozila,

* prevoz i uklanjanje havarisanih vozila,

* prevoz vode