Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije


Main info
FULL NAME
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije
ADDRESS
Nemanjina 11, 11000 Beograd
Responsible person
Marko Blagojević

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Philanthropy
Galleries
Activity description
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je novo telo Vlade Republike Srbije čiji će posao biti upravljanje projektima obnove i pružanja pomoći nakon elementarnih i drugih nepogoda, a pre svega projektima obnove više hiljada predškolskih, školskih, zdravstvenih, kao i ustanova socijalne zaštite.

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima osnovana je Uredbom Vlade Republike Srbije, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 95/15. Ovom uredbom utvrđeno je da Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove za potrebe Vlade, koji se odnose na koordinaciju realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u nadležnosti Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave u smislu prikupljanja podataka o postojećim i planiranim projektima i potrebama obnove javnih objekata, procene potreba i opravdanosti predloženih projekata, utvrđivanje prioriteta, koordinaciju postupaka javnih nabavki, izvršenja ugovornih obaveza i plaćanja kao i druge poslove određene zakonom ili odlukom Vlade.

Kancelarija će se u svom radu koristiti iskustvima iz obnove nakon poplava i posao izvesti efikasno i odgovorno, uz poštovanje najviših standarda transparentnosti. Ceo posao će, takođe, biti izveden uz aktivno učešće svih lokalnih zajednica i u procesu odlučivanja i u procesu realizacije.

Takođe, Zakonom o obnovi nakon elementarne i druge nepogode, se predviđa da će Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima danom stupanja na snagu ovog zakona od Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja preuzeti sva prava i obaveze.

News