RAS


Medium company
Main info
FULL NAME
Razvojna agencija Srbije Beograd
ADDRESS
Kneza Miloša 12, 11000 Beograd
Responsible person
Radoš Gazdić, v.d. direktora od jula 2017.
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Events
Finance
Philanthropy
Galleries
Activity description
Razvojna agencija Srbije (RAS) je agencija Vlade Republike Srbije, osnovana 11. januara, 2016. godine, na osnovu Zakona o ulaganjima, kojim su ugašene Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) i Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR). Osnovna delatnost RAS je podrška mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u cilju osnaživanja privrede Srbije, podrška direktnim ulaganjima i promociji izvoza, podizanje ugleda Srbije i regionalni razvoj. Kako bi se svi delovi Srbije razvijali ravnomerno, RAS u svojoj mreži ima 16 regionalnih razvojnih agencija (RRA) i to u: Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Rumi, Požarevcu, Loznici, Kragujevcu, Zaječaru, Užicu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Novom Pazaru, Leskovcu, Kosovskoj Mitrovici i sa njima intezivno sarađuje pri realizaciji programa. U okviru svog delovanja RAS blisko sarađuje sa kako sa domaćim, tako i sa najvećim međunarodnim institucijama i organizacijama i implementira najbolje primere iz prakse. Misija RAS je osnaživanje i informisanje privrednika o apliciranju za programe podrške, saradnja sa državnim institucijama u kreiranju ekonomske politike, saradnja sa udruženjima privrednika u cilju poboljšanja privrednog ambijenta. Takođe, RAS pomaže lokalnim samoupravama pri podizanju kapaciteta usmerenih ka ekonomskom razvoju, kako bi kvalitetnije i efikasnije pružili potrebnu podršku preduzetnicima, ali i aplicirali za sredstva evropskih i drugih fondova u cilju regionalnog i lokalnog razvoja. Dugoročni cilj aktivnosti RAS je ravnomerni razvoj Srbije i pozicioniranje zemlje kao ekonomskog lidera regiona.

News