Udruženje poljoprivrednih proizvođača BANATSKA LENIJA


Main info
FULL NAME
Udruženje poljoprivrednih proizvođača BANATSKA LENIJA
ADDRESS
Braće Laković 35, 23300 Kikinda
Responsible person
Dragan Malešević

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Activity description
Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Banatska lenija“, osnovano je 2003 godine, okuplja preko 200 članova.

U okviru udruženja postoje sekcije za povrtarstvo, voćarstvo, cvećarstvo, seoskog turizma i sekcija vinara, a u toku je formiranje i sekcije za ratarstvo.

Teze, koje definišu ključne tačke rada u narednom periodu su : otvaranje otkupnog mesta sa rashladnom komorom, sortirkom i pakericom za
povrće; konkretni sastanci sa otkupljivačima, prerađivačima... naših proizvoda; edukativna predavanja; posete raznim manifestacijama, sajmovima...; pokretanje inicijative za ponovni rad srednje poljoprivredne škole u Kikindi.

News