Birodi Beograd


Main info
FULL NAME
Udruženje građana Biro za društvena istraživanja
ADDRESS
Palmotićeva 17, 11000 Beograd
Responsible person
Zoran Gavrilović
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Activity description
Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je “think-thank” organizacija u oblasti društvenih i političkih nauka, koja sprovodi primenjena istraživanja, vrši analize, predlaže i sprovodi održiva rešenja u okviru javnog, civilnog i komercijalnog dela društva.

BIRO ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA SE ZALAŽE:

• Da društvena istraživanja budu u funkciji monitoringa, evaluacije i kreiranja društvenog razvoja;
• Za društvo čiji se razvoj kreira na osnovama teorijskih i empirijskih dostignuća društvenih nauka;
• Za društvo održivog demokratskog, socijalno, ekonomskog, pravičnog razvoja.

MISIJA BIRO ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA :

• Stavljanje istraživanja u funkciju demokratizacije, odnosno povećanja uticaja stejkholdera na kreiranja društvenog razvoja;
• Razvoj istraživačke prakse i kulture u oblasti javnog i civilnog sektora;
• Sistematično, objektivno, precizno evidentiranje društvenih, političkih ekonomskih i kulturnih procesa i fenomena;
• Kreiranje i promovisanje promena i inovacija koja su u funkciji održivog demokratskog, socijalno, ekonomskog, pravičnog razvoja društva;
• Jacanje istraživackih kapaciteta u srpskom društvu.

BIRO ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA SE PREVASHODNO BAVI:

• Promovisanjem značaja istraživanja u kreiranje i evaluaciju društvenog, političkog, ekonomskog i kulturnog razvoja;
• Stvaranjem sistema za praćenje i ocenu procesa društvenog razvoja;
• Izradom i unapređivanjem istraživackih metoda i tehnika;
• Diseminacijom istraživackih rezultata svim relevantnim društvenim grupama, institucijama, državnim organima i međunarodnim organizacijama;
• Analiziranjem, utvrđivanjem i predlaganjem rešenja u oblasti javnih politika;
• Implementacijom inovacija i njihov monitoring;
• Transferom znanja i praksi iz inostranstva u Srbiju.

BIRO ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA SE FINASIRA:

• Konkurisanjem na projektima kod fondacija u Srbiji i svetu;
• Primanjem novčanih i nenovčanih donacija;
• Realizacijom komercijalnih projekata čija se sredstva koriste za rad Biroa za društvena istraživanja u skladu sa postojećim zakonskim okvirom.

News