Udruženje za turizam PKS


Main info
FULL NAME
Udruženje za turizam PKS
ADDRESS
Resavska 13-15, 11000 Beograd
Responsible person
mr dr Dejan Stanojević, predsednik Odbora

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Activity description
Grane privrede i oblasti koje pokriva

hotelijerstvo
ugostiteljstvo
banjski turizam
turizam na rekama i jezerima
delatnost turističkih agencija
ruralni turizam

Udruženje
prati aktuelno stanje u turističkoj privredi u cilju razvoja i unapređenja turističko ugostiteljske delatnosti
predlaže nova zakonska rešenja i prati sprovođenja postojećih u oblasti turizma
učestvuje u izradi izmena i dopuna strateških dokumenata u oblasti razvoja turizma
sarađuje sa resornim ministarstvima u cilju stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta za poslovanje turističkih privrednih subjekata
prati i primenjuje evropske trendove i standarde u turizmu
ostvaruje neposredne kontakte sa predstavnicima turističko-ugostiteljskih privrednih društava u cilju analize i praćenja poslovanja turističke privrede
koordinira i pruža pomoć u primeni novih zakonskih propisa
organizuje edukacije članica u različitim segmentima turističke ponude
razvija regionalnu saradnju u oblasti turističke privrede sa komorama bivših republika SFRJ, u cilju povećanja turističkog prometa
sarađuje sa međunarodnim institucijama i komorama

Grupacija za nautičku privredu i turizam NATUS
Grupacija turističkih agencija
Grupacija banjskih mesta Srbije
Grupacija menadžera hotelskih domaćinstava Srbije
Grupacija organizatora privredno-turističkih manifestacija
Grupacija za ruralni turizam

News