Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo


Main info
FULL NAME
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SA P.O. KRALJEVO
ADDRESS
Cara Lazara 24, 36000 Kraljevo
Responsible person
Gordana Tošić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Activity description
Osnovna stručna delatnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu sastoji se u sledećim metodološkim postupcima:

○ Istraživanje terena, evidencija i dokumentacija kulturnih dobara
○ Vođenje registara po vrstama kulturnih dobara i dokumentacije uz registre
○ Utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja
○ Učešće u izradi i donošenju prostornih i urbanističkih planova
○ Informativna i izdavačka delatnost
○ Izrada projekata i izvođenje istraživačkih i zaštitnih radova

Pored navedenih metodoloških postupaka Zavod na osnovu čl. 65. Zakona o kulturnim dobrima obavlja i sledeće:

○ Proučava nepokretna kulturna dobra i izrađuje studije, elaborate i projekte s odgovarajućom dokumentacijom radi celishodnije zaštite i korišćenja određenog nepokretnog kulturnog dobra,
○ Učesvuje u postupku pripremanja prostornih i urbanističkih planova putem dostavljanja raspoloživih podataka i uslova zaštite nepokretnih kulturnih dobara i učestvuje u razmatranju predloga prostornih i urbanističkih planova,
○ Objavljuje građu o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima,
○ Izrađuje projekte za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima i izvodi te radove u skladu sa zakonom,
○ Ostvaruje uvid u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara,
○ Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o kulturnim dobrima.

News