Društvo protiv korupcije DRPKO Zrenjanin


Main info
FULL NAME
Društvo protiv korupcije DRPKO Zrenjanin
ADDRESS
Kralja A. I Karađorđevića 6, 23000 Zrenjanin
Responsible person
Zoran Bašić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Activity description
Društvo protiv korupcije iz Zrenjanina je mlado udruženje koje su osnovali uglavnom bivši članovi rasformiranog Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Zrenjanina.

Udruženje DRUŠTVO PROTIV KORUPCIJE je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti:
Antikorupcije, Ljudskih prava, Izgradnje kapaciteta javnih institucija, Građanske participacije, Omladinske politike, Građanskog obrazovanja, Podrške preduzetništvu, Zaštiti životne sredine, Rodne ravnopravnosti, Organizacije edukativnih , tematskih i nekomercijalnih putovanja po zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonom,

Obavljanja drugih delatnosti kroz realizovanje projekata i akcija u cilju poboljšanja kvaliteta života građana.

Cilj udruženja je istraživanje, analiza i predlaganje praktične politike, podizanje svesti građana na lokalu kao i uključivanje svih zainteresovanih učesnika u zajedničku borbu protiv korupcije, za ljudska prava, zaštitu životne sredine, rodne ravnopravnosti.

News