Udruženje e-Front Novi Sad


Main info
FULL NAME
Udruženje e-Front Novi Sad
ADDRESS
Bulevar Mihajla Pupina 6/VII, 21000 Novi Sad
Responsible person
Dragan Antonić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Activity description
e-front je nevladino, neprofitno Udruženje čiji su osnovni ciljevi edukacija, umrežavanje i informisanje javnosti iz oblasti informacionih tehnologija, kao i njenoj promociji i popularizaciji u društvu. Udruženje je fokusirano na razvoj informatičke svesti i unapređenje informaciono nedovoljno razvijenih sredina, a sve zarad promovisanja korišćenja modernih tehnoloških rešenja koje doprinose razvoju društva, kulturi življenja i zaštiti životne sredine. Svoje ciljeve Udruženje sprovodi kroz organizaciju različitih događaja i stručnih edukativnih kurseva, skupova ljudi na predavanjima, seminarima i konferencijama, kao i organizaciju drugih oblika stručnog usavršavanja pojedinaca i grupa u oblasti informacionih tehnologija. Udruženje inicira, realizuje i upravlja projektima koji su od opšteg interesa u smislu razvoja celokupnog informacionog društva tako što analizira i sagledava probleme u tim oblastima i pokreće inicijative za njihovo prevazilaženje. U svemu tome, Udruženje sarađuje sa eminentnim naučnim i stručnim ustanovama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

News